Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis, facilitar un accés més ràpid als mateixos i personalitzar mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús.Podeu obtenir més informació a la nostra política de cookies

x
aigua

El perfil del contractant d’EASCS és l’espai que permet l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, com les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a les mateixes, les contractacions programades, els contractes adjudicats, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de tipus general, com punts de contracte i mitjans de comunicació que es poden utilitzar per relacionar-se amb l’òrgan de contractació.
El perfil del contractant està regulat a l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

La difusió a través del perfil del contractant de la informació relativa als procediments d’adjudicació de contractes sortirà els efectes previstos en el Títol I del Llibre II de la Llei 9/2017.

Les presents IIC han estat aprovades per l’òrgan que, a aquests efectes, n’és competent, i es troben publicades al Perfil de Contractant d’EASCS d’acord amb el que estableix l’article 191 del TRLCSP, accessible a través del web de la societat www.aiguesdecervera.cat

INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ

Consulta en aquest PDF les instruccions internes de contractació:

Descarregar instruccions

Obres
  • En aquests moments no hi ha cap licitació d'obra
Licitacions de serveis i subministrament
ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBSTITUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE DIFUSORS DE LA PRIMERA LLACUNA DE LA DEPURADORA DE CERVERA

Data de publicació: 4 d’octubre de 2018

Estat: en termini de presentació de proposicions

Anunci de licitació: + informació

Plec de Condicions Particulars: + informació

Plec de Prescripcions Tècniques: + informació

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE RETIRADA DE FANGS DE LA TERCERA LLACUNA DE LA DEPURADORA DE CERVERA

Data de publicació: 06.08.2018

Estat: en termini de presentació de proposicions

Anunci de licitació: + informació

Plec de Condicions Particulars: + informació

Plec de Prescripcions Tècniques: + informació

ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS HIDRÀULICS

 

  • Anunci per a la contractació. Publicació 11/05/2018  + INFORMACIÓ
  • Anunci de rectificació. Publicació 17/05/2018            + INFORMACIÓ

     Plec de Condicions

     Plec de Prescripcions

     Llistat de material

Enllaç a l'oficina virtual
EL TEU MUNICIPI
Casa
Enllaç als talls programats Enllaç al Portal de Transparència